Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma GUMAN Artur Wyporkiewicz z siedzibą w Wilcze (kod pocztowy 86-031) przy ul. Szosa Gdańska 32, tel.: 601 63-67-94, email: guman@guman.pl

Dane osobowe z formularza lub wiadomości email (tj. imię, nazwisko, telefon, email) przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych, w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Uzupełnienie formularza lub przesłanie wiadomości email stanowi zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.

W przypadku wyrażenia zgody na kontakty marketingowe i/lub handlowe dane osobowe z formularza (tj. imię, nazwisko, telefon, email) przetwarzane są w celach handlowych i/lub marketingowych w oparciu o art. 6 ust.1 pkt a RODO.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w każdym czasie wyrażonej zgody.

Prawa Osoby, której dane dotyczą

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Realizacja powyższego prawa następuje na podstawie złożonego pisemnie żądania na adres Administratora danych, bądź drogą elektroniczną na adres: guman@guman.pl

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wykorzystanie danych

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane.

Wykorzystanie cookies

Pliki cookies nie zawierają danych osobowych użytkownika. Pliki cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika.

Serwis stosuje cookies głównie na potrzeby wydajności aby np. szybciej się ładował oraz funkcjonalne m.in.:

  • cookies google-analytics.com – statystyki dla serwisu, 
  • cookies dotyczące zapamiętywania ustawień,
  • cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji).

Zapewnienie jakości

Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność, prosimy o kontakt mailowy z nami – guman@guman.pl